Hur ska jag som partner agera?

Detta Mini talk handlar om partnerns roll i att bli förälder. Att bli förälder är fantastiskt men det kan också vara skrämmande – särskilt i början. Första tiden handlar mycket om att finnas till och för den födande innebär det många timmar med den nyfödda. Hur kan man som partner agera och är det normalt att känna sig otillräcklig? 

 

Baby Journey är framtagen för att minska ensamheten under en graviditet och öka samhörigheten bland gravida kvinnor och partners.

Villkor

Ladda ned vår app här
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play

Copyright © Baby Journey