Amma, hur enkelt är det egentligen?

Barnsjuksköterskan Matilda ger sina bästa tips och råd kring amning som för många kan vara ett känsloladdat ämne. Att förbereda sig är svårt, men att läsa på och förstå att det inte är så enkelt som det ser ut är en nyckel för att vara snäll mot sig själv i sin amning.

Baby Journey är framtagen för att minska ensamheten under en graviditet och öka samhörigheten bland gravida kvinnor och partners.

Villkor

Ladda ned vår app här
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play

Copyright © Baby Journey